služba spoločnosti Avate Dizajn s. r. o.

spoločnosť zapísaná v:
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 99663/B

Obchodná spoločnosť bola založená v súlade s ust. §§ 57 ods. 3, 105 – 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Sídlo:
Bancíkovej 1/A
821 04  Bratislava

IČO: 43935524

DPH: 2022522601

IČ DPH: SK2022522601

V prípade nejasností a pripomienok ohľadom Webová stránka online nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formulára alebo kontaktných údajov v pravo

call_center-512

Kontaktné údaje

 Informácie a styk s verejnosťou

Telefón: +421 950 344 174

 Podpora a administrátori

podpora@avatedizajn.sk