Editácia každej stránky je tak jednoduchá, že nepotrebujete mať žiadnu vlastnosť ohľadom programovania.